Evidence zapůjčených zdravotních pomůcek

Zdravotnické prostředky zapůjčené z majetku ZPŠ uživateli např. invalidní vozík, lůžko atd.

 

Výpis evidence zapůjčených prostředků 

  • Popis zapůjčeného prostředku – jedná–li se např. o invalidní vozík, lůžko atd.
  • Číslo smlouvy – číslo, pod nímž je výpůjčka evidována u ZPŠ, tj. číslo smlouvy, která byla podepsána mezi ZPŠ a osobou, které byly zdravotní pomůcky zapůjčeny.
  • Evidenční číslo – číslo zapůjčené zdravotní pomůcky.
  • Zapůjčeno na období od – do – od kdy byla/je zapůjčena zdravotní pomůcka.
  • Uživatel – osoba užívající zapůjčenou zdravotní pomůcku.
  • Ručitel – osoba uvedená na smlouvě, která přebírá závazky uživatele v případě, že za ně nemůže sám uživatel zodpovídat, např. úmrtí uživatele, osoba zbavená svépravnosti k právnickým úkonům atd.
  • Stav – v jakém stádiu zapůjčení je zdravotní pomůcka evidována u ZPŠ na základě smlouvy:

k vrácení (vždy barevně podsvíceno) – objeví se pouze u ručitele, v případě úmrtí uživatele pomůcky (tj. kdy po úmrtí uživatele vzniká povinnost ručitele vrátit zapůjčenou pomůcku),

užíván – zdravotní pomůcka je stále užívána a je stále platná doba pro užívání věci.